Koko alueen elinvoimasta on huolehdittava

Olen ollut koko hyvinvointilalueen alkutaipaleen aina valmistelusta nykyhetkeen huolissani siitä, miten kunnat ja hyvinvointialueet löytävät yhteisen sävelen vaikeassa tilanteessa.

Osassa kunnissa on totuttu siihen, että soteen liittyvä päätöksenteko oli täysin omissa käsissä, ja nyt tilanne on toinen. Tässä vuoropuhelussa ei ole oikein onnistuttu ja meidän kaikkien on pystyttävä parempaan. Tunne siitä, että tulee kuulluksi ja huomioiduksi merkitsee eniten, ei mahdollisten tapaamisten määrä.

Surkeinta, mitä koko alueen elinvoiman kannalta voisi tapahtua on, että eri alueet ja kunnat kääntyvät toisiaan vastaan. Siksi tulevan päätöksenteon tulee olla kuuntelevaa ja tietoon perustuvaa. Tiedolla johtaminen on yksi hyvinvointialueen strategian keskeisistä elementeistä.

Myös liiallinen vastakkainasettelu kuntien sote-asemien ja Kysin välillä kääntyy koko alueen elinvoimaa vastaan. Säästöjä on löydyttävä myös Kysin mäeltä, mutta maakunnan vetovoiman kannalta Kys yliopistosairaaloineen ja hyvinvointiklustereineen on merkittävä.

Maaliskuussa on kuntien virallisten lausuntojen aika ja kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton yhteinen Kuntafoorumi on toukokuun lopussa. Sitä ennen on toivottavasti virallisten lausuntojen lisäksi käyty kasvokkain keskustelua kuntien ja seutukuntien kanssa.

Sillä jos tuo foorumi on paikka yhteiselle keskustelulle, se on auttamattomasti myöhässä. Ajankohta on sopiva lähinnä yhteenvedolle ja koonnille, sillä päätöksenteko on heti kesäkuun valtuustossa.

Kunnan ja alueen elinvoimassa on kysymys paljon muustakin kuin sote-palveluista, mutta niillä on varmasti siihen oma vaikutuksensa. Harva valitsee asuinpaikkansa pelkästään sen perusteella, missä on parhaimmat sotepalvelut.

Paljon on vaikutusta päiväkodeilla, kouluilla, harrastuksilla ja asumisen mahdollisuuksilla. Mutta vaikutusta on esimerkiksi työpaikoilla ja ns. puolisotyöpaikoilla, jos alueen elinvoimaa halutaan parantaa tai ylläpitää. Työssäkäyntialueet ja ihmisten arkipäiväiset likkumissuunnat Pohjois-Savon alueella on hyvä ottaa päätöksenteon tueksi.

Toivottavasti ravistelevat skenaariot saisivat aikaan luovia ratkaisuja siihen, miten saisimme yhteistyössä vaalittua koko alueen elinvoimaa myös sote-ratkaisujen kautta.

Liikkuvien palveluiden rohkea pilotointi voi näyttää meille kaikille, mitä hyvääkin voi olla luvassa. Valtion johto ministeriöineen on linjansa ja mahtinsa näyttänyt rahoituksen ja alijäämän kattamisvelvoitteen ja palveluverkon sopeuttamisvaatimusten kautta.

Toivon hyvinvointialueelle, kunnille ja meille kaikille pohjoissavolaisille ratkaisukeskeisyyttä, rohkeutta ja epävarmuuden sietokykyä muutoksessa sekä rahoitusvajeen ratkaisujen löytämisessä.

Mira Kokkonen
aluevaltuutettu
maakuntahallituksen puheenjohtaja