Keskusta esittää sähköpyöriä hyvinvointialueen työntekijöille

Lisätäkseen henkilöstön arkiliikuntaa moni työnantaja on päätynyt tukemaan työntekijöitä sähköpyörien hankkimisessa. Hyvinvointialueen Keskustan valtuustoryhmä jätti tänään valtuustoaloitteen, jossa esitetään sähköpyörä työsuhde-edun käyttöön ottamista Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Suomalaisten fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä on pudonnut historiallisen alhaiselle tasolle. Liikunnan puute näkyy suorina ja epäsuorina kansantaloudellisina kustannuksina, kuten mm. tuottavuuden laskuna, sairaanhoitomenoina, sairauspoissaoloina ja työkyvyttömyytenä. Liikunnalla on tutkitusti lukuisia myönteisiä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Aloitteen allekirjoitti lisäksi mm SDP:n, Vihreiden, Kristillisdemokraattien ja Liike Nyt:in valtuustoryhmät.

Aluevaltuustolle tänään jättämämme aloite on kokonaisuudessaan luettavissa alla:
Valtuustoaloite verovapaan työsuhdepyörän käyttöönotosta Pohjois-Savon hyvinvointialueella
Suomalaisten fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä on pudonnut historiallisen alhaiselle tasolle. Liikunnan puute näkyy suorina ja epäsuorina kansantaloudellisina kustannuksina, kuten mm. tuottavuuden laskuna , sairaanhoitomenoina, sairauspoissaoloina ja työkyvyttömyytenä. Asiantuntijoiden laskelmien perusteella liikunnan puute on miljardiluokan kysymys. (liikuntanneuvosto.fi 2018).
Liikunnalla on tutkitusti lukuisia myönteisiä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Liikunta vahvistaa arjen toimintakykyä. Sen avulla muun muassa stressinhallinta parantuu, vireystaso ja energisyys nousevat, nukahtaminen helpottuu ja unen laatu kohenee (mieli.fi). Säännöllisellä ja kohtuutehoisella liikunnalla on todettu olevan edullisia vaikutuksia myös useiden sairauksien ehkäisyssä. (ukkinstituutti.fi). Kannustamalla työntekijöitä liikkumaan työnantaja voikin lisätä henkilöstön hyvinvointia ja vaikuttaa näin suotuisasti myös sairauspoissaolojen kehitykseen.
Lisätäkseen henkilöstön arkiliikuntaa moni työnantaja on päätynyt tukemaan työntekijöitä sähköpyörien hankkimisessa. Sähköavusteisuus madaltaa kynnystä pyöräilyyn ja sähköpyörillä töihin tullaankin entistä pidempien matkojen päästä. Sähköpyörä työsuhde-etuna lisää myös työpaikan houkuttelevuutta ja on edullinen keino sitouttaa henkilöstöä
Työsuhdepyörä on verovapaa luontoisetu 1200 euroon asti vuodessa. Maksimissaan 100 euroa kuukausipalkasta on mahdollista käyttää sähköpyörän hankintaan. Tuosta summasta ei makseta veroja. Työsuhdepyörän hankinnassa työnantaja on osapuolena, ja mahdollistaa työntekijällä pyörän hankkimisen leasing-sopimuksella. Esimerkiksi ”avaimet käteen” yhteistyösopimus operaattorin kanssa mahdollistaa sen, että työnantajalle koituva byrokratia jää hyvin vähäiseksi.
Esitämme, että Pohjois-Savon hyvinvointialue selvittää mahdollisuudet verovapaan työsuhdepyörä -henkilöstöedun käyttöönottoon. Yhtenä vaihtoehtona työnantajalle koituvien kustannusten kattamiseksi tulee selvittää sporttipassiin työntekijäkohtaisesti varatun määrärahan käyttämistä vaihtoehtoisesti työsuhdepyöräedusta koituviin kuluihin. Tällöin työnantajalle järjestelystä koituvat kustannukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.
Kuopiossa 9.10.2023
Keskustan valtuustoryhmä