Keskusta pitää kiinni laajasta terveysasemien verkostosta Pohjois-Savossa – Lähipalvelut ovat ratkaisu!


Pohjois-Savon hyvinvointialue, Keskustan aluevaltuustoryhmä
TIIVISTELMÄ lausunnosta hyvinvointialueen palvelujärjestelmän uudistamiseen
Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää kesäkuussa periaatteet ja suunnan Pohjois-Savon perusterveydenhuollon, aikuisten sosiaalihuollon ja ikäihmisten palveluiden kehittämiselle. Samassa yhteydessä valtuusto ottaa kantaa myös palveluverkkoon eli siihen, mistä esimerkiksi terveyspalveluita tulevina vuosina saa.

Keskustan valtuustoryhmä pitää rohkeaa uudistamista välttämättömänä.  Ainut oikea suunta on huolehtia hyvin niistä palveluista, joita ihmiset tarvitsevat usein arjessaan. Työn tärkeimpiä kohderyhmiä ovat lapset ja lapsiperheet, ikääntyvät, ja paljon palveluita tarvitsevat asukkaat.

Keskustan valtuustoryhmä edellyttää, että hyvinvointialue turvaa toimivat ja tarpeen mukaiset perustason lähipalvelut kaikkialla maakunnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottopalvelut on säilytettävä kaikissa kuntakeskuksissa ja niissä liitoskunnissa, joissa sijaitsee nykyisin terveysasema.

Maakunta tarvitsee kolme sairaalatason sote-keskusta (Kuopio, Iisalmi, Varkaus). Sote-asemilla henkilöstö, palveluvalikoima ja aukioloajat voivat vaihdella paikallisen väestön tarpeiden mukaan. Palveluita voidaan toteuttaa myös osa-aikaisesti ja osin muista sote-yksiköistä käsin.  Päihde- ja mielenterveystyön palveluita on tarjottava tasavertaisesti kaikille, mutta kehittämisen painopiste tulee asettaa nuorten mielenterveyspalveluihin.

Terveyskeskusten vuodeosastoja pitää muuttaa lähivuosina sosiaalihuollon pitkäaikaishoivan osastoiksi tai lyhytaikaisen kuntoutuksen ja hoivan osastoiksi, tehostetun palveluasumisen yksiköiksi tai yhteisöllisen asumisen yksiköksi. Kuopion Harjulan sairaalan osastot on yhdistettävä osaksi KYSin tiloja ja toimintaa.

Ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn ylläpito edellyttää neuvonnan kehittämistä. Myös helppokäyttöisten ja luotettavien digitaalisten palveluiden käyttöönottoa on nopeutettava.

Kannustamme kotona asumista, ja sitä varten tarvitaan riittävä määrä itseohjautuvia kotihoivan ja -hoidon tiimejä. Lisäksi ikääntyneille on tarjottava riittävästi liikkuvan sairaalan, kotikuntoutuksen ja geriatrin palveluita. Ikääntyneidenpäivätoiminta on ulotettava koko maakuntaan.

Kuntien ja hyvinvointialueen täytyy hakea yhdessä realistisia vaihtoehtoja yhteisöllisen asumisen tiloiksi. Yhteisöllisen asumisen rinnalle tarvitaan arviointi- ja lyhytaikaishoitopaikkoja ja jatkokuntoutusta sairaalahoidosta kotiutuville. Ympärivuorokautinen hoiva on järjestettävä läheltä omaisia. Keskustan valtuustoryhmä edellyttää myös perhehoidon ja omaishoidon laajentamista.

Lisätietoja:
Tarja Pöyhönen, aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja
puh: 0405410948