Sosiaali- ja terveyspalveluista ei saa leikata

Pohjois-Savon Keskustan aluevaltuustoryhmän ja piirihallituksen kannanotto 2.6.2023

Tammikuussa 2023 toteutetun Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan 23 % pohjoissavolaisista vastaajista on tyytymättömiä sosiaali- ja terveyspalveluihin ja peräti 61 % uskoo niiden menevän tulevaisuudessa huonompaan suuntaan. Huoli karkaavista palveluista on enemmän kuin ymmärrettävä: soteuudistus on suuri rakenteellinen muutos ja vielä pahasti kesken.

– Hyvinvointialueen tulee pystyä paremmin havainnollistamaan asukkaille, millaisia sen palvelut tulevaisuudessa ovat. Ilman selkeää visioita tulevaisuus voi näyttäytyä synkkänä, toteaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen.

Toimivat sotepalvelut ovat kaikkien yhteinen asia, sillä on kyse koko alueen elinvoimasta ja asukkaille tärkeistä lähipalveluista. Hyvinvointialueen, maakunnan ja kuntien on tehtävä saumatonta yhteistyötä pohjoissavolaisten parhaaksi. Vuoropuhelun on oltava ennakoivaa ja avointa, jotta suuret haasteet ovat voitettavissa. Toimintatapojen täytyy uudistua, jotta voimme turvata hyvät lähipalvelut myös tulevaisuudessa.

– Vastakkainasettelu kuntien ja hyvinvointialueen välillä ei edistä mitään, alleviivaa Pohjois-Savon Keskustan puheenjohtaja Mira Kokkonen.

Pohjois-Savon hyvinvointialue on maakunnan suurin työnantaja, jonka on oltava houkutteleva työ- ja harjoittelupaikka niin kotimaisille kuin kansainvälisille tulevaisuuden tekijöille. Oppilaitosyhteistyön tulee olla sujuvaa sekä opiskelijoiden kokemukset Pohjois-Savon hyvinvointialueesta rohkaisevia. Hyvinvointialueen on tarjottava aktiivisesti harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Osaavan työvoiman saatavuuteen vaikuttaa myös työpaikan sijaintikunnan imago ja palvelut. Myös järkevä työnjako yritysten ja hyvinvointialueen välillä on mietittävä toimivaksi.

– Hyvinvointialueen tulee ottaa palveluseteli käyttöön eri toiminnoissa, esimerkiksi tekonivelleikkausten hoitojonojen purkamisessa. Lisäksi hankinnat on suunniteltava niin, että pienemmätkin yritykset pystyvät tarjoamaan palveluita hyvinvointialueelle, muistuttaa Keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Tarja Pöyhönen.

Pohjois-Savon Keskustan piirihallitus ja aluevaltuustoryhmä vaativat, ettei sosiaali- ja terveysalan palveluista leikata tulevalla hallituskaudella. Myös alan tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja yliopistolisä on turvattava. Riittävällä rahoituksella on suuri merkitys koko maakunnan tulevaisuuden näkymiin. Tulevaisuususko vahvistaa asukkaiden hyvinvointia.