Juho Pahajoki Pohjois-Savon Keskustan uusi puheenjohtaja

Pohjois-Savon Keskusta piti syyskokouksensa perjantai-iltana 10.11. Varkaudessa. Kokousalustuspuheenvuoron käytti puoluesihteeri Antti Siika-aho. Yleiskeskustelussa otettiin vahvasti kantaa presidenttiehdokas Olli Rehnin puolesta.

Kokouksessa päätettiin sääntömääräiset ja valittiin piirihallitus vuodelle 2024. Piirin nykyinen puheenjohtaja Mira Kokkonen luopui tehtävästään kuin myös varapuheenjohtaja. Uudeksi piirin puheenjohtajistoksi valittiin   rehtori Juho Pahajoki Rautalammilta. Varapuheenjohtajina toimivat opiskelija Veera Ursin Leppävirralta ja tuoteryhmäpäällikkö Jani Kautto Joroisista.

Syyskokouksen kannanotto
ItäSuomen asia on koko Suomen asia 

Pohjois-Savon Keskusta yhtyy presidenttiehdokkaamme Olli Rehnin tällä viikolla Pohjois-Savon vierailullaan tekemään esitykseen, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) ottaa vastuulleen Itä-Suomen ohjelman valmistelun. Laaja Itäinen Suomi on koko kansakunnalle ja koko Euroopalle merkityksellinen tässä maailman ajassa. Tutkimusten mukaan 2/3 suomalaisista pitää aivan oikeana, että valtiovalta käyttää rahaa alueiden kehittämiseen. Myös ministeri Seppo Kääriäinen on ottanut jo aiemmin kantaa pääministerin vastuuseen asiassa.

Asuttu raja on turvallisin raja, ja elämän edellytyksien pitää olla kunnossa joka puolella Suomea. Itäisessä Suomessa on paljon kasvupotentiaalia, joka hyödyttää koko maata. Puhtaan energian siirtymä ja energiaomavaraisuus luovat yrityksiä ja työpaikkoja myös Itäiseen Suomeen, mikäli liiketoiminnan edellytykset ovat kunnossa.

Elämän edellytyksiin liittyy kiinteästi saavutettavuus niin fyysisesti kuin digitaalisesti. Teiden, raiteiden ja tietoliikenneyhteyksien on oltava kunnossa. Venäjän rajan sulkeutuminen on muuttanut maan sisäistä tavaraliikennettä radikaalisti. Pohjois-Savon merkitys liikenteen solmukohtana erityisesti kriisiaikoina ja kriittisten raaka-aineiden kuljetuksissa on keskeinen. Myös puhtaan energian siirtymän investointien, kuten biojalostamohankkeiden tarpeet tieverkoston osalta on selvitettävä ja niihin on varattava myös määräraha Itäisen Suomen vision toimenpiteiden mukaisesti.

Suomalainen hyvinvointivaltio on ollut tahtotila. Kykyä koko Suomen tasapuoliseen kehittämiseen on, mutta tässä hetkessä tahtoa tuntuu puuttuvan. Hyvä osoitus siitä on Kuopion, Lahden ja Jyväskylän jättäminen kuuden suurimman kaupungin allianssin ulkopuolelle. Hyvinvointialueiden riittämätön rahoitus ja uhka palveluiden karkaamisesta kauemmas ei lisää luottamusta yhteiskuntaan ja sen toimivuuteen.

Itäisen Suomen visio ei saa jäädä vain sanahelinäksi. Edellisen hallituksen toimenpide-ehdotusten on todellistuttava rahoituspäätöksinä ja aluepoliittisina lakimuutoksina. Itäisen Suomen ohjelma on kansallinen kysymys, ei pelkkää aluepolitiikkaa. Ikävä kyllä tällä hetkellä vaikuttaa, että Itäisen Suomen vision tavoitteista on menty vain kauemmas, väärään suuntaan. Alueita tai maakuntia ei tule laittaa vastakkain, vaan keskiössä tulee olla koko Suomen etu. Itäisen Suomen ohjelman toteuttamisen tulee kuitenkin olla yhteinen asia yli maakunta- ja puoluerajojen.

Keskustan kahdeksan piirijärjestöä Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Etelä-Savo, Itä-Savo, Karjala, Kymi ja Lappi ovat ryhtyneet valmistelemaan omaa Itä-Suomi ohjelmaa. Ohjelman teko on tämän eduskuntavaalikauden pituinen projekti ja tarkoitus on, että uusia avauksia tehdään pitkin matkaa. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on vauhdittanut ohjelmatyötä ja on viestinyt, että puolue antaa myös kaiken tukensa siihen.