Keskusta puolustaa lähipalveluja Pohjois-Savossa

Keskustan aluevaltuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro 17.6.2024, puheenjohtaja Tarja Pöyhönen.

Kestävyysvajetta on yritetty ratkaista kokolailla kaikkien poliittisten ryhmien voimin usean edellisen hallituksen voimin ja viime hallitus viimein löysi yhteisen ratkaisun, ei ehkä täydellistä, mutta ratkaisun. Valtakunnallisesti yli 200 organisaatiosta tuli 20, joten puheet lisähallinnon rakentamisesta voi unohtaa.
Se miksi hyvinvointialueiden rahat eivät riitä, ei johdu sen rakenteesta. Vaan inflaatiosta, poikkeuksellisista palkkaratkaisuista ja ostopalveluiden hintojen rajusta noususta.

Keskustan ryhmä nojaa tänään käsillä olevassa asiassa lakiin. Perustelut hyvinvointialueenhallituksen esitykseen palvelualueuudistuksesta löytyvät hyvin selvästi laista.

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä todetaan seuraavaa: ”Palvelut on toteutettava yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina sekä hyvinvointialueen väestön tarpeet huomioon ottaen LÄHELLÄ asiakkaita.”

Palvelustrategian osalta laki toteaa: ”Palvelustrategiassa on asetettava tavoitteet, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.”

Edelleen laissa todetaan: ”Paikalliset olosuhteet voivat olla palveluihin pääsyä vaikeuttavia mm. maantieteelliset pitkät etäisyydet, julkisen liikenteen puute, ikääntyneiden määrä alueella, vähävaraisuus ja runsas sairastavuus sekä yksinäisten osuus väestöstä.”  

Hyvinvointialueiden entisestään lisääntyvät talousongelmat eivät johdu tekemistämme päätöksistä vaan juontavat juurensa Orpon hallituksen ohjelmasta ja valtiovarainministeri Purran saksista. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vaikeuksissa muun muassa siksi, että maan hallitus leikkaa niistä miljardeja. Alijäämien kattamisaikaa pitkää jatkaa, jotta pystymme hallittuihin muutoksiin eikä jouduta hätäratkaisuihin, jotka mahdollisesti maksavat myöhemmin enemmän.

On aivan ennen kuulumatonta, että soterahoituksesta päättää valtiovarainministeri eikä alan substanssiministeri. Se kertoo hyvin paljon hallituksen linjasta, arvoista ja valtakunnan terveyspalvelujen kansallisesta ohjauksesta. Lähipalveluista huolissaan olevat voivat osoittaa huolensa tämän salin sijaan suoraan omille ministereilleen.

Sivuhuomautuksena ja terveisinä poissa oleville kansanedustajille ja ministerille olisiko syytä miettiä mikä Teille on todella tärkeää, kun ette ehdi osallistua oman maakunnan tärkeimpien asioiden päätöksentekoon, vaikka olette tänne aivan itse hakeutuneet. Pitäisikö ihan vakavasti miettiä kuinka monella pallilla on järkevää istua?

Pohjoissavolaisten ja kaikkien suomalaisten luottamus terveyspalveluihin on nyt uhattuna ja se on huono asia. Meidän on pystyttävä parempaan, meidän on yhdessä palautettava luottamus terveydenhoitoon. vanhuksille on turvattava hyvä hoito ja arvokkaat viimeiset hetket läheistensä kanssa. Nuorille ja mielenterveyspotilaille on turvattava palvelut lähellä. Terveyspalvelut täytyy olla kohtuullisesti kaikkien saavutettavissa koko maakunnassa niillekin, jotka ovat jo valmiiksi heikommassa asemassa. Vastaanottopalvelut on säilytettävä kaikissa kunnissa ja vuodeosastoverkostoa on karsittava hyvin harkiten ja palvelutarpeen mukaan.

On helppo laskea suoria kiinteistökustannuksia, mutta kukaan ei pysty hinnoittelemaan viivästyneen hoitoon hakeutumisen tai kokonaan hoitoon hakeutumattomuuden kustannuksia. Tai perheiden vanhempien työstä poissaolokustannuksia ja muita matkakustannuksia pitkien etäisyyksien vuoksi. Puhutaan paljon tulon siirroista, mutta tässä on uhka myös mittaville menon siirroille ja pitkällä tähtäimellä hätiköityjen säästöjen vuoksi jopa lisääntyneille kustannuksille.

Meidän on yhdessä pidettävä huolta, että nyt tekemämme säästöt ovat hyvin harkittuja ja todellisia säästöjä, ja että ehdimme myös kehittää parempia ja korvaavia palveluja ennen kuin entisiä lakkautetaan. Me olemme vastuussa pohjoissavolaisille, että meidän palvelumme toimivat kaikissa tilanteissa vaikka yllättävien kriisien kohdatessa.

Keskustan ryhmän mielestä toimintoja on uudistettava ja talous on laitettava kuntoon kestävällä tavalla kansalaisten tarvittavat lähipalvelut turvaten.