Lapset ja perheet kärkeen!

Lapsi- ja perheystävällinen yhteiskunta on parasta lääkettä vauvapulaan. Keskustan eduskuntaryhmä ehdottaa, että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta. Selkeä syy aloitteelle on Suomen ennätysalhainen syntyvyys, joka on kovasti keskusteluttanut Pohjois-Savossakin. Ennusteiden mukaan koko Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2031.

Aloitteen mukaan tulevaisuuteen voidaan kuitenkin vaikuttaa myös politiikalla, jonka tehtävä on rakentaa tulevaisuuteen luottavaa Suomea, jossa perheitä tuetaan, jossa lapsi on tervetullut eri elämäntilanteisiin ja jossa jokaisen henkilökohtaista lapsilukutoivetta kunnioitetaan.

Keskustan eduskuntaryhmän mukaan epävarmuutta luovat erityisesti työttömyys ja pätkätyöt, siksi työllistymistä ja toimeentuloa on vahvistettava. Myös työn ja perhe-elämän yhdistämistä on helpotettava perhevapaat uudistamalla, paikallista sopimista ja joustavia järjestelyjä lisäämällä sekä sosiaaliturvaa uudistamalla. Suomessa ei saa olla lapsiperheköyhyyttä. Jokaisella on oikeus tavoitella haluaamaansa lapsilukua, ja yhteiskunnan tehtävä on toimia mahdollistajana. Perheiden arjessa pärjäämistä on tuettava kotiavulla ja perhekeskuksissa.

Aloitteella halutaan avata keskustelua eri tahojen kanssa, miten Suomesta rakennetaan lapsi- ja perhemyönteisempi.

Monia hyviä pieniä käytännön toimia voidaan tehdä ja on jo tehtykin myös kunta- ja yhdistysyhteistyöllä vaikkapa järjestämällä lapsille harrastusmahdollisuuksia heti koulun jälkeen. Pohjois-Savon Keskusta haastaa savolaiset kunnat kutsumaan seura- ja muun yhdistysväen koolle ja tuumaamaan yhdessä yhteisiä mahdollisuuksia.

Pohjois-Savon Keskustan varapj Mira Kokkonen