Soten on pohjauduttava nykyisiin maakuntiin

Kannanotto 15.7.2020

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi on epäonnistunut Etelä-Savon maakunnan näkökulmasta, eikä vastaa hallitusohjelman periaatetta soteuudistuksen toteuttamisesta nykyisten maakuntien pohjalta. Esitykseen luotu käsite ”sotemaakunta” on sekava, ei myöskään vastaa hallitusohjelman linjaa maakuntien roolista laaja-alaisina aluehallinnon yksikköinä.  Pohjois-Savon Keskusta vaatii, että soteratkaisun on pohjauduttava hallitusohjelman mukaisesti 18 maakuntaan ja että sote- ja maakuntauudistus täytyy toteuttaa nykyisten maakuntarajojen mukaisesti Uudenmaan erillisratkaisua lukuun ottamatta.  Etelä-Savon maakuntaa ei pidä kadottaa kartalta.

Esitys puhuu ”sotemaakunnasta”, jonka tehtäviä ovat sosiaali-ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi, mutta esitetyssä muodossaan toteutettuna  järjestely hajoittaisi nykyistä Itä-Suomen maakuntarakennetta ja useaa toiminnan ja hallinnon alaa monin tavoin.  Kaakkois-Suomen vaalipiirijako menisi uusiksi, jäljelle jäävä Etelä-Savon maakunta jäisi pelastustoimen osalta selvästi heikommaksi kuin ympäröivät maakunnat, vaikka hallitusohjelmassa nimenomaan vakuutetaan pelastustoimen ja ensihoidon synergiahyötyjen turvaamista. Jäljelle jäävän 93000 asukkaan Etelä-Savon maakunnan olisi vaikea ylläpitää nykyistä Mikkelin keskussairaalaa, jonka yhteistyö Kuopion yliopistosairaalan kanssa toimii hyvin, ja joka turvaa alueensa asukkaille nykyisin laadukkaat erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi esitystekstinkin mukaan Etelä-Savon liiton, ELY-keskuksen ja käräjäoikeuksien toimintaedellytykset heikkenisivät.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tulee tekemään koronapandemian vuoksi tänä vuonna noin 45 M€ tappion, eikä valtio ole luvannut korvata kuin alle puolet tästä määrästä. Lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on kumulatiivista alijäämää taseessaan -16 M€, joka on katettava 2021 loppuun mennessä. Tulevaisuudenkin niukkojen resurssien vallitessa on vaikea nähdä Savonlinnan keskussairaalan toimivan nykytasollaan, mikäli Pohjois-Savon kuntien pitäisi vastata Savonlinnan keskussairaalankin toiminnasta. Savonlinnan keskussairaalan taantuminen KYSin reservipisteeksi ei ole sen paremmin Pohjois-Savon kuin Savonlinnan seutukunnankaan etu. Nykyisten Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien hyvä yhteistyö on parempi ratkaisu kuin Etelä-Savon maakunnan hajoittaminen.

Pohjois-Savon kuntien lausuntojen viestin tulee olla yhtenäinen ja selkeä: emme hyväksy esitystä tällaisenaan, vaan yhdessä sovittua hallitusohjelman maakuntajakoa tulee noudattaa.

Keskustan Pohjois-Savon piirijärjestö

Keskustan Pohjois-Savon maakuntavaltuustoryhmä