Uudistuksia tarvitaan – Keskusta on sitoutunut puolustamaan lähipalveluita

Hyvinvointialueiden käynnistymisvaihe on takana, mutta kehittämisen haasteet vasta edessä. Meillä Pohjois-Savossa kevään tärkeimmät linjaukset liittyvät sote-palvelujen järjestämisen suunnitelmaan.

Vaihtoehdot konkretisoituivat alkuviikosta, kun viranhaltijatyönä valmistellut ehdotukset suunnitelmista julkistettiin. Ne käsittelevät hyvinvointialueen tuottamia terveydenhuollon, aikuisten sosiaalihuollon ja ikäihmisten palveluita. Perhe- ja vammaispalveluiden osalta ehdotukset valmistuvat keväällä ja KYSin osalta vuoden jälkipuoliskolla.

Etsimme keinoja palveluiden turvaamiseen hetkellä, jolloin ihmisten tarpeet muuttuvat, työvoiman saanti vaikeutuu ja talous kiristyy. Jatkossa meidän on saatava samalla rahalla merkittävästi aiempaa parempia tuloksia.

Ehdotuksiin sisältyy kolme vaihtoehtoista hahmotelmaa siitä, miltä lähivuosien ja ensi vuosikymmenen palveluverkko voisi näyttää. Vaikka karttaharjoitukset herättävät paljon huolta, niihin kannattaa suhtautua rauhallisesti. Mitään ei ole päätetty, mutta jostain on lähdettävä liikkeelle. Kyseessä on ensimmäinen keskustelun avaus suunnasta kohti 2030-lukua.

Keskusta on sitoutunut puolustamaan lähipalveluita. Tarvitsemme riittävästi ovia, joiden takaa etsivä löytää avun – sekä pieniä että suuria palvelupisteitä. Meidän pohjoissavolaisten erityinen onni on, että alueellamme sijaitsee yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta, ja saamme parhaan mahdollisen osaamisen omasta maakunnasta.

Tavoitteena tietenkin on, että pysyisimme hyvinvoivina ja terveinä, eikä raskaita toimia tarvittaisi. Siksi ongelmien ennaltaehkäisy, varhainen tuki ja helposti saatavat peruspalvelut ovat tärkeitä.

Jatkossa perinteisten terveydenhuollon vastaanottojen tarve vähenee, kun saamme tilalle uudenlaisia lähipalveluita. Ne tuovat avun entistäkin likemmäksi – sinne, missä ihminen on. Digitaaliset kanavat ja etäpalvelut toimivat joustavasti ja nopeasti. Kotihoidon rinnalla kehittyvät kotisairaala ja kotikuntoutus tukevat paranemista ja arjesta selviytymistä.

Uudistukset etenevät vähitellen, ja samalla osa sote-toiminnoista irtoaa perinteisistä betoniperustuksistaan. Toimipisteiden paikat ja palveluajat saattavat muuttua. Lähivuosina jokainen voi myös itse valita, missä haluaa kulloinkin asioida.

Hyvinvointialueen oma palveluverkko, josta nyt keskustellaan, on osa paljon laajempaa palveluiden verkostoa. Pohjois-Savossa sekä yksityisten toimijoiden että järjestöjen rooli on erittäin tärkeä, ja tulevaisuudessa se voi kasvaa entistäkin suuremmaksi.

Julkinen keskustelu täyttyy hyvinvointialueiden ongelmista. Järjestelmän puutteista huolimatta on kuitenkin selvää, että sote-uudistus toteutettiin viime hetkellä. Muutoin menojen ja työvoiman hallinnan paine olisivat ajaneet kunnat entistäkin syvempään ahdinkoon.

Hyvinvointialueiden rahoitus tulee valtiolta, eikä kukaan meistä ei ole suojassa siltä, mitä Suomessa nyt tapahtuu. Orpon hallitus vaatii nopeita säästöjä ja leikkauksia tavalla, joka on syvässä ristiriidassa Keskustan arvomaailman kanssa. Meidän näkemyksemme mukaan muutokset pitäisi toteuttaa määrätietoisesti, mutta samalla harkiten ja hallitusti.

Valtion raharuuvin kiristyessä alueellinen itsehallinto on koko ajan kapeutunut. Olemme vakavasti huolissamme sote-uudistuksen suurten tavoitteiden karkaamisesta yhä kauemmaksi.

Keskusta on yhteiskuntaa uudistava puolue. Katsomme eteenpäin. Hahmotamme tosiasiat, haemme ratkaisuja ja puolustamme heikoimpia. Rohkaisemme avointa vuoropuhelua, jossa ei lukkiuduta poteroihin, vaan etsitään yhdessä vaihtoehtoja.

Emme voi Pohjois-Savossakaan luvata, että mikään ei muutu. Sellaista lupausta olisi mahdoton pitää, eikä se valaisi luottamusta tulevaisuuteen. Sen sijaan lupaamme, että Keskusta taistelee kaikin voimin peruspalveluiden vahvistamisen puolesta. Usein tarvittavat palvelut on saatava jatkossakin läheltä.

Toivomme, että osallistutte aktiivisesti keskusteluun hyvinvointialueen palveluiden uudistamisesta. Palautetta kootaan koko kevään ajan, ja se otetaan vakavasti.  Nyt jos koskaan kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Luodaan hyvinvointialueesta niin hyvä kuin on mahdollista!

Riitta Raatikainen
aluehallituksen puheenjohtaja