Tulevaisuuden sotepalvelut rakentuvat yhteistyössä

Hyvinvointialueuudistus ei ole vielä onnistunut näyttämään asukkaille, kunnille tai muille yhteistyökumppaneille, miltä tulevaisuuden sotepalvelut voivat parhaimmillaan näyttää. Nyt syntynyt kuva on säästöjen ja keskittämisen tie, vaikka todellisena tavoitteena on vankistaa lähipalveluja esimerkiksi liikkuvien ja digitaalisten palveluiden avulla uudenlaisesta palvelumuotoilusta puhumattakaan. Näistä tulevaisuuden sotepalveluista pitäisi olla meillä aluevaltuutetuilla ja myös kaikilla pohjoissavolaisilla parempi näkymä nyt eikä vasta muutaman vuoden päästä. Liikkuvia jo olemassa olevia palveluita ovat esimerkiksi röntgenrekka, liikkuvat yhden hengen yksiköt hoidontarpeen arvioinnissa ja pyörillä olevat hammashoidon palvelut.

Pohjois-Savon haasteena on voimakkaasti taantuva väestökehitys erityisesti reuna-alueilla. Myös ikärakenne on sellainen, ettei se suosi kuntia valtionosuuksia laskettaessa. Näistä johtuen moni kunta näkee oman tulevaisuutensa varsin haasteellisena. Silloin myös hyvinvointialueesta muodostuu ennemmin uhka kuin mahdollisuus. Kuitenkin vain yhteistyöllä saamme järjestettyä pohjoissavolaisille Joroisista Kuopion Juankoskelle toimivat lähipalvelut ennaltaehkäisevine toimintoineen. Ratkaisukeskeisyyttä ja tulevaisuuden uskon luomista tarvitaan. Kuntajohtajien ja -päättäjien asenteella on vaikutusta myös alueen asukkaiden ajatuksiin oman alueen elinvoimasta.

Siksi luonteva keskusteluyhteys hyvinvointialueen ja kuntien kesken on elintärkeä. Yhdessä sopien ja erilaisia kokeiluja järjestäen voimme vahvistaa kaikkien pohjoissavolaisten hyvinvointia. Uskoisin, että alueelliseen tasavertaisuuteen ja palveluiden saavutettavuuden vedoten olisi tarjolla myös monenlaista kansallista ja EU:n hankerahoitusta.

Yksi konkreettinen esimerkki voisi olla kunnan asukkaiden oikomishoitojen sijoittaminen samoille päiville, jolloin kunta voisi pientä maksua vastaan järjestää lapsille ja nuorille yhteiskuljetuksen oikomihoitoja antavan hammaslääkärin luo. Omaa aikaa odotellessa voisi tehdä opettajan antamia etätehtäviä koulukuljetuksista tutun kuljettajan valvovan silmän alla tai koulunkäyntiohjaajan avustamana. Tällöin huoltajien arvokas työaika ei menisi edestakaisin kuskaamiseen. Tämä lisäisi myös kunnan pitovoimaa ja alueellista tasa-arvoa asiakaslähtöisyydestä puhumattakaan.


Mira Kokkonen (kesk.)
Pohjois-Savon hyvinvointialueen valtuuston jäsen
Pohjois-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja